ورود به پرفایل
  • امروز پنجشنبه, ۱۶ مرداد ۱۳۹۹
نام مرکز :
نام مدیر :
آدرس:
تلفن :
دفاترفروش:

سخن بزرگان    

برای آنکه عمر طولانی باشد، باید آهسته زندگی کنیم. ( سیسرون )
اگر خاموش باشي تا ديگران به سخنت آرند ، بهتر که سخن گوئي و خاموشت کنند. ( سقراط )
لذتی در این دنیا بالاتر از رهایی دادن انسان ها از رنج نیست. ( لویی پاستور )
جهان هر کس به اندازه ی وسعت فکر اوست. ( محمد حجازی )
يک روز زندگي به روشن بيني ، بهتر از صد سال عمر در تاريکي است. ( بودا )