ورود به پرفایل
  • امروز شنبه, ۱۶ آذر ۱۳۹۸
نام مرکز :
نام مدیر :
آدرس:
تلفن :
دفاترفروش:

سخن بزرگان    

عاقل همه ي آنچه را كه مي داند نمي گويد ، ولي آنچه را كه مي گويد مي داند. ( ارسطو )
موفقیت بر روی ستون های شکست شکل می گیرد. ( سری چتری )
هر كس مؤمني را بر انجام دادن گناهي سرزنش كند ، نمي ميرد تا آن كه خود آن گناه را مرتكب شود. ( امام صادق عليه السلام )
خوش ترين آسايش ، نوميدي از مردم است. ( امام صادق عليه السلام )
تعریف صحیح شکست، اخذ تجربه مفید از آن است. ( ماهاتما گاندی )