ورود به پرفایل
  • امروز دوشنبه, ۳۱ تیر ۱۳۹۸
نام مرکز :
نام مدیر :
آدرس:
تلفن :
دفاترفروش:

سخن بزرگان    

لذتی در این دنیا بالاتر از رهایی دادن انسان ها از رنج نیست. ( لویی پاستور )
به همه عشق بورز، به تعداد کمی اعتماد کن و به هیچ کس بدی نکن. ( شکسپیر )
تعریف صحیح شکست، اخذ تجربه مفید از آن است. ( ماهاتما گاندی )
تنها گنجی كه ارزش جستجو كردن دارد، هدف است. (پاستور)
دنیا بدون آزادی و آزادی بدون دانایی، ارزشی ندارد. ( سیمون بولیوار)