ورود به پرفایل
  • امروز پنجشنبه, ۱۴ فروردین ۱۳۹۹
نام مرکز :
نام مدیر :
آدرس:
تلفن :
دفاترفروش:

سخن بزرگان    

خداوند روزه را واجب کرده تا بدين وسيله دارا و ندار (غنى و فقير) مساوى گردند ... ( امام صادق (ع) )
تنها گنجی كه ارزش جستجو كردن دارد، هدف است. (پاستور)
خوابیدن با علم و یقین به مراتب بهتر از عبادت با شک و تردید است . . . ( حضرت علی علیه‌السلام )
حاصل عمر ما؛ میراث ماست، گران ترین میراث ها؛ خوبی و دانش است. ( شیخ بهایی )
دعاي انسان پشت سر برادر ديني اش ، نزديكترين و سريعترين دعا به اجابت است . امام محمد باقر(ع)