ورود به پرفایل
  • امروز پنجشنبه, ۲ بهمن ۱۳۹۹
نام مرکز :
نام مدیر :
آدرس:
تلفن :
دفاترفروش:

سخن بزرگان    

کسی که تا به حال عمل اشتباهی انجام نداده ، هیچ کار تازه ای انجام نداده است . ( آلبرت انیشتن )
خوابیدن با علم و یقین به مراتب بهتر از عبادت با شک و تردید است . . . ( حضرت علی علیه‌السلام )
اعتراف به ناتوانی بزرگترین توانائی است. (ناپلئون بناپارت)
اندیشیدن زیاد در حکمت، خرد را بارور می¬‌سازد. ( امام صادق عليه السلام )
لحظه ها را گذراندیم که به خوشبختی برسیم، غافل از آنکه لحظه ها همان خوشبختی اند. ( دکتر علی شریعتی )