ورود به پرفایل
  • امروز شنبه, ۲۸ دی ۱۳۹۸
نام مرکز :
نام مدیر :
آدرس:
تلفن :
دفاترفروش:

سخن بزرگان    

فروتنى آن است كه با مردم چنان كنى كه دوست دارى با تو چنان باشند. ( امام هادی ( ع ) )
رو به نور باشید تا هیچ وقت سایه و تاریکی را نبینید. ( هلن کلر )
يک روز زندگي به روشن بيني ، بهتر از صد سال عمر در تاريکي است. ( بودا )
حسادت ایمان را می‌خورد همان‌طور که آتش چوب را می‌خورد. ( امام صادق (ع) )
هیچ چیز ارزشمندی آسان به دست نمی آید. ( هامیلتون هولت )