ورود به پرفایل
  • امروز یکشنبه, ۳۱ شهریور ۱۳۹۸
نام مرکز :
نام مدیر :
آدرس:
تلفن :
دفاترفروش:

سخن بزرگان    

افسوسِ كوتاهى در انجام كار را با گرفتن تصميم قاطع جبران كن. ( امام هادی (ع) )
افکار شما به هرجا برود، انرژی تان نیز به دنبال آن خواهد رفت. ( دیل کارنگین )
خداوند روزه را واجب کرده تا بدين وسيله دارا و ندار (غنى و فقير) مساوى گردند ... ( امام صادق (ع) )
لذتی در این دنیا بالاتر از رهایی دادن انسان ها از رنج نیست. ( لویی پاستور )
خوش ترين آسايش ، نوميدي از مردم است. ( امام صادق عليه السلام )