ورود به پرفایل
  • امروز چهارشنبه, ۲۲ آبان ۱۳۹۸
نام مرکز :
نام مدیر :
آدرس:
تلفن :
دفاترفروش:

سخن بزرگان    

اگر تو به کارهای خود قضاوت کنی ، احتیاج به قضاوت دیگران نخواهی داشت. ( اسحاق نیوتون )
تعریف صحیح شکست، اخذ تجربه مفید از آن است. ( ماهاتما گاندی )
کنجکاوی در همه جنبه های خلقت و زندگی، راز افراد خلاق و موفق است. ( لئوبرنت )
وجدان صدای خداوندی است. ( لامارتين )
هر روزی که پایان می رسد آن را به کناری بگذار و به فکر فردا باش. ( والدو امرسون)