ورود به پرفایل
  • امروز شنبه, ۲۶ آبان ۱۳۹۷
هدف از این دستورالعمل ایجاد رویه ای یکسان در نحوه برخورد با ضایعات داروهای خطرناک و رعایت اصول ایمنی و حفاظت پرسنل در برابر عوارض و مسمویت ناشی از تماس با ضایعات داروهای خطرناک می باشد. ادامه مطلب
همکاری با شرکت تأمین کننده جهت کنترل کیفیت در سطح عرضه و ایجاد رویه یکسان جهت بازخوانی محصول از مراکز توزیع واقع در نقاط چهارگانه آب وهوایی کشور بر اساس ضابطه نمونه برداری از فرآورده های دارویی اداره کل نظارت بر امور دارو و مواد مخدر. ادامه مطلب
هدف از این دستورالعمل تعیین رویه استاندارد جهت درج مشخصات کالا ، شرایط نگهداری و کدهای کالا در سیستم جامع شرکت به منظور دسترسی سریع به کالای مورد نظر و شرایط نگهداری و توزیع ،تبین الزامات مورد درخواست سازمان غذا ودارو در سطح مراکز عملیاتی می باشد. ادامه مطلب
هدف از تدوین این دستورالعمل مشخص نمودن نحوه کنترل موثر و انجام اقدامات پیشگیرانه و اصلاحی به منظور جلوگیری از ورود حشرات و حیوانات موذی به انبارهای دارویی شرکت میباشد. ادامه مطلب