ورود به پرفایل
  • امروز پنجشنبه, ۱۰ مهر ۱۳۹۹

ویال ویزی پک‏ 320م0گ/1م.ل 100م0ل 1ع

VISIPAQUE®(IODIXANOL) 320MG/ML 100ML

ماهیت :

وارداتی / داخلی :

نوع کالا :

IRC :

GTIN :