ورود به پرفایل
  • امروز چهارشنبه, ۹ مهر ۱۳۹۹

ویال سرو تت‏(تتانوس‏ایمونوگلوبولین) 1ع -یخچالی

SERO-TET®(TETANUS IMMUNE GLOBULIN) 250U VIAL

ماهیت :

وارداتی / داخلی :

نوع کالا :

IRC :

GTIN :