ورود به پرفایل
  • امروز دوشنبه, ۷ مهر ۱۳۹۹

ویال امنی پک 240م0گ/1م.ل 50م0ل 1ع

OMNIPAQUE®(IOHEXOL) 240MG I/ML 50ML VIAL

ماهیت :

وارداتی / داخلی :

نوع کالا :

IRC :

GTIN :