ورود به پرفایل
  • امروز جمعه, ۴ مهر ۱۳۹۹

آمپول رانیتیدین-کاسپین 50م0گ 2م0ل 10ع

RANITIDINE <IPDIC> 50MG/2ML AMP

ماهیت :

وارداتی / داخلی :

نوع کالا :

IRC :

GTIN :