ورود به پرفایل
  • امروز یکشنبه, ۶ مهر ۱۳۹۹

ویال فرینجکت(فریک کربوکسی مالتوز) 500م.گ 10م.ل 1ع

FERINJECT®(FERRIC CARBOXYMALTOSE) 500MG/

ماهیت :

وارداتی / داخلی :

نوع کالا :

IRC :

GTIN :