ورود به پرفایل
  • امروز چهارشنبه, ۹ مهر ۱۳۹۹

ویال الوکسال (اکسالی پلاتین)50م.گ 1ع

ALVOXAL(OXALIPLATIN) <NANOFANAVARAN DAROUI ALVAND> 50MG VIAL

ماهیت :

وارداتی / داخلی :

نوع کالا :

IRC :

GTIN :