ورود به پرفایل
  • امروز جمعه, ۲۸ شهریور ۱۳۹۹

ویال گدوویست 604.72 م گ / م ل 15 م ل 1 ع

Gadovist 604.42 mg /ml 15 ml

ماهیت :

وارداتی / داخلی :

نوع کالا :

IRC :

GTIN :