ورود به پرفایل
  • امروز پنجشنبه, ۱۰ مهر ۱۳۹۹

قرص سیتافورمین (سیتاگلیپتین/متفورمین)500/50م.گ28ع

SITAGLIPTIN/METFORMIN 50/500MG TAB

ماهیت :

وارداتی / داخلی :

نوع کالا :

IRC :

GTIN :