ورود به پرفایل
  • امروز چهارشنبه, ۹ مهر ۱۳۹۹

ویال بلئوسیپ(بلئومایسین)15واحدی سیپلا 1ع -یخچالی

BLEOCIP®(BLEOMYCIN SULFATE) 15IU VIAL

ماهیت :

وارداتی / داخلی :

نوع کالا :

IRC :

GTIN :