ورود به پرفایل
  • امروز چهارشنبه, ۲ مهر ۱۳۹۹

ویال پن 400،000 واحد (پنی سیلین پروکائین 400) 20 ع

PEN® 400,000U VIAL

ماهیت :

وارداتی / داخلی :

نوع کالا :

IRC :

GTIN :