ورود به پرفایل
  • امروز ﺳﻪشنبه, ۸ مهر ۱۳۹۹

اسپری اینهالر فلوسالمکس( فلوتیکازون - سالمترول) 25/125م ک گ 1ع

FLUSALMEX® 25/125MIC INHALER

ماهیت :

وارداتی / داخلی :

نوع کالا :

IRC :

GTIN :