ورود به پرفایل
  • امروز ﺳﻪشنبه, ۸ مهر ۱۳۹۹

پماد موضعی تاکریل(تاکرولیموس)0/1 درصد 30 گ 1ع

Tacril(tacrolimus)%0.1 Topical oint

ماهیت :

وارداتی / داخلی :

نوع کالا :

IRC :

GTIN :