ورود به پرفایل
  • امروز یکشنبه, ۳۰ شهریور ۱۳۹۹

سرنگ آماده تزریق پگاژن+دارورسان خودکار (پگیلیتد فیلگراستیم) 1 ع-یخچالی

PEGFILGRASTIM 6MG/0.6MLAuto INJECTION

ماهیت :

وارداتی / داخلی :

نوع کالا :

IRC :

GTIN :