ورود به پرفایل
  • امروز جمعه, ۴ مهر ۱۳۹۹

سرنگ آماده‏ تزریق لوپارین (انوکساپارین) 6000واحد- ایران هورمون 2ع

Loparin(ENOXAPARIN)100MG/ML (6,000 U) 0.6ML SYRINGE

ماهیت :

وارداتی / داخلی :

نوع کالا :

IRC :

GTIN :