ورود به پرفایل
  • امروز چهارشنبه, ۲ مهر ۱۳۹۹

قرص برونفکت ( جمی فلوکساسین 320 م گ ) 5 ع

GEMIFLOXACIN 320MG TAB

ماهیت :

وارداتی / داخلی :

نوع کالا :

IRC :

GTIN :