ورود به پرفایل
  • امروز چهارشنبه, ۲۰ آذر ۱۳۹۸

ویال الوتر(دسه تاکسل)160م.گ/8م.ل -نانوالوند 1ع

ALVOTERE®(DOCETAXEL) 160MG VIAL

ماهیت :

وارداتی / داخلی :

نوع کالا :

IRC :

GTIN :