ورود به پرفایل
  • امروز چهارشنبه, ۹ مهر ۱۳۹۹

ویال الوپکس(پکلی تاکسل)150م.گ/25م.ل-نانوالوند 1ع

ALVOPAX(PACLITAXEL)150MG VIAL

ماهیت :

وارداتی / داخلی :

نوع کالا :

IRC :

GTIN :