ورود به پرفایل
  • امروز جمعه, ۲۸ شهریور ۱۳۹۹

ویال سفوتاکسیم 1گ-آفا شیمی 20ع

CEFOTAXIME <AFA CHEMIE> 1G VIAL

ماهیت :

وارداتی / داخلی :

نوع کالا :

IRC :

GTIN :