ورود به پرفایل
  • امروز چهارشنبه, ۲ مهر ۱۳۹۹

ویال الوپکس(پکلی تاکسل)30م.گ/5م.ل-نانوالوند 1ع

ALVOPAX(PACLITAXEL)30MG VIAL

ماهیت :

وارداتی / داخلی :

نوع کالا :

IRC :

GTIN :