ورود به پرفایل
  • امروز شنبه, ۵ مهر ۱۳۹۹

ویال تازوپنیل(پیپراسیلین/تازوباکتام)2گ1ع

PIPERACILLIN/TAZOBACTAM 2G/250MG VIAL

ماهیت :

وارداتی / داخلی :

نوع کالا :

IRC :

GTIN :