ورود به پرفایل
  • امروز شنبه, ۱۶ آذر ۱۳۹۸

شربت دمیترون(اندانسترون)4م.گ/5م.ل60م.ل 1ع

DEMITRON®(ONDANSETRON ) 4MG/5ML SYRUP

ماهیت :

وارداتی / داخلی :

نوع کالا :

IRC :

GTIN :