ورود به پرفایل
  • امروز شنبه, ۵ مهر ۱۳۹۹

شربت دمیترون(اندانسترون) 4 م گ ، 60 م ل 1ع

DEMITRON®(ONDANSETRON ) 4MG/5ML SYRUP

ماهیت :

وارداتی / داخلی :

نوع کالا :

IRC :

GTIN :