ورود به پرفایل
  • امروز چهارشنبه, ۹ مهر ۱۳۹۹

کپسول‌ سونیتنت(سونیتینیب)‌ 12.5 م .گ -اسوه 30عددی‌

SUNITINIB CAPSULE ORAL 12.5 mg

ماهیت :

وارداتی / داخلی :

نوع کالا :

IRC :

GTIN :