ورود به پرفایل
  • امروز شنبه, ۱۶ آذر ۱۳۹۸

کپسول‌ سونیتنت(سونیتینیب)‌ 25 م .گ -اسوه 30عددی‌

SUNITINIB CAPSULE ORAL25 mg

ماهیت :

وارداتی / داخلی :

نوع کالا :

IRC :

GTIN :