ورود به پرفایل
  • امروز یکشنبه, ۶ مهر ۱۳۹۹

کپسول‌ سونیتنت(سونیتینیب)‌ 50 م .گ -اسوه 30عددی‌

SUNITINIB CAPSULE ORAL 50 mg

ماهیت :

وارداتی / داخلی :

نوع کالا :

IRC :

GTIN :