ورود به پرفایل
  • امروز چهارشنبه, ۲۰ آذر ۱۳۹۸

قرص دیورزید(هیدروکلروتیازید)50م.گ-امین 30ع

DIUREZID(HYDROCHLOROTHIAZIDE) 50MG

ماهیت :

وارداتی / داخلی :

نوع کالا :

IRC :

GTIN :