ورود به پرفایل
  • امروز یکشنبه, ۳۱ شهریور ۱۳۹۸

کپسول کوبیکس(سلکوکسیب)100م.گ-فرنوش دارو طب30ع

COBIX-(CELECOXIB)100 MG

ماهیت :

وارداتی / داخلی :

نوع کالا :

IRC :

GTIN :