ورود به پرفایل
  • امروز جمعه, ۲۸ شهریور ۱۳۹۹

ویال استامینوفن 500م.گ/50م.ل -تهران شیمی 1ع

ACETAMINOPHEN INJECTION, SOLUTION INTRAVENOUS 10 mg/1mL 50 mL

ماهیت :

وارداتی / داخلی :

نوع کالا :

IRC :

GTIN :