ورود به پرفایل
  • امروز چهارشنبه, ۹ مهر ۱۳۹۹

سوسپانسیون پاراکید OTC (استامینوفن)120م.گ/5م.ل 120م.ل 1ع

PARAKID 120MG/5ML

ماهیت :

وارداتی / داخلی :

نوع کالا :

IRC :

GTIN :