ورود به پرفایل
  • امروز یکشنبه, ۳۰ شهریور ۱۳۹۹

قلم تزریق سینال اف (فولیتروپین آلفا)450 واحدی1ع-یخچالی

CINNAL F (FOLLITROPIN ALFA) INJECTION PARENTERAL 600 [iU]/1mL 0.75 mL

ماهیت :

وارداتی / داخلی :

نوع کالا :

IRC :

GTIN :