ورود به پرفایل
  • امروز پنجشنبه, ۱۰ مهر ۱۳۹۹

قلم تزریق سیناتروپین(سوماتروپین)5م.گ/1.5م.ل 1ع-یخچالی

CINNATROPIN (SOMATROPIN) INJECTION PARENTERAL 10 [iU]/1mL

ماهیت :

وارداتی / داخلی :

نوع کالا :

IRC :

GTIN :