ورود به پرفایل
  • امروز پنجشنبه, ۱۰ مهر ۱۳۹۹

ویال استامینوفن 10م.گ /1م.ل 100م.ل -تهران شیمی 1ع

ACETAMINOPHEN INJECTION, SOLUTION INTRAVENOUS 10 mg/1mL 100 mL

ماهیت :

وارداتی / داخلی :

نوع کالا :

IRC :

GTIN :