ورود به پرفایل
  • امروز جمعه, ۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

قرص ژانووکس(سیتاگلیپتین)50م.گ30ع

JANUVEX(SITAGLIPTIN) TABLET ORAL 50 mg

ماهیت :

وارداتی / داخلی :

نوع کالا :

IRC :

GTIN :