ورود به پرفایل
  • امروز یکشنبه, ۶ مهر ۱۳۹۹

قرص ژانووکس(سیتاگلیپتین)50 م گ30 ع

JANUVEX(SITAGLIPTIN) TABLET ORAL 50 mg

ماهیت :

وارداتی / داخلی :

نوع کالا :

IRC :

GTIN :