ورود به پرفایل
  • امروز یکشنبه, ۶ مهر ۱۳۹۹

قرص دیامیکرون ام آر (گلیکلازید) 60 م.گ آهسته رهش 30 ع

DIAMICRON MR 60 MG

ماهیت :

وارداتی / داخلی :

نوع کالا :

IRC :

GTIN :