ورود به پرفایل
  • امروز یکشنبه, ۶ مهر ۱۳۹۹

محلول خوراکی دیگوکسین ناتیول 5م.ک.گ/0.1م.ل 60م.ل 1ع

DIGOXIN - 0.05 MG/1ML - ELIXIR - ORAL

ماهیت :

وارداتی / داخلی :

نوع کالا :

IRC :

GTIN :