ورود به پرفایل
  • امروز پنجشنبه, ۸ آبان ۱۳۹۹

محلول موضعی اریترومایسین 4درصد 60م.ل -پاک دارو 1ع

ERYTHROMYCIN PAKDAROU 4% 60ML

ماهیت :

وارداتی / داخلی :

نوع کالا :

IRC :

GTIN :