ورود به پرفایل
  • امروز چهارشنبه, ۹ مهر ۱۳۹۹

قرص دیلتیازم پیوسته رهش 120م.گ- آریا 100ع

DILTIAZEM EXTENDED RELEASE ARYA 120 BLISTER(100 TABLETS)

ماهیت :

وارداتی / داخلی :

نوع کالا :

IRC :

GTIN :