ورود به پرفایل
  • امروز یکشنبه, ۳۰ شهریور ۱۳۹۹

سرنگ آماده تزریق دکاپپتیل (تریپتورلین)0/1 م.گ 7ع -یخچالی

DECAPEPTYL®(TRIPTORELIN) 0.1MG/1ML PRE-FILLED SYRINGE

ماهیت :

وارداتی / داخلی :

نوع کالا :

IRC :

GTIN :