ورود به پرفایل
  • امروز چهارشنبه, ۲ مهر ۱۳۹۹

محلول نبولایزر ایپراتروپیوم بروماید 500م ک گ- آلدو یونیون 20ع

IPRATROPIUM BROMIDE ALDO UNION 500 MCG NEBULISATION 2 ML

ماهیت :

وارداتی / داخلی :

نوع کالا :

IRC :

GTIN :