ورود به پرفایل
  • امروز دوشنبه, ۲۸ بهمن ۱۳۹۸

سوسپانسیون آفاموکس( آموکسی سیلین) 125 م گ-آفا

AMOXICILLIN 125MG/5ML 100ML POW SUSP

ماهیت :

وارداتی / داخلی :

نوع کالا :

IRC :

GTIN :