ورود به پرفایل
  • امروز دوشنبه, ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸

سوسپانسیون سفالکسین 125 م گ-آفا

CEFALEXIN 125MG/5ML 100ML POW FOR SUSP

ماهیت :

وارداتی / داخلی :

نوع کالا :

IRC :

GTIN :