ورود به پرفایل
  • امروز چهارشنبه, ۲ مهر ۱۳۹۹

ویال آفاکسون ( سفتریاکسون )1 گ 20 ع-آفاشیمی

CEFTRIAXONE <AFA CHEMIE> 1G VIAL

ماهیت :

وارداتی / داخلی :

نوع کالا :

IRC :

GTIN :