ورود به پرفایل
  • امروز چهارشنبه, ۹ مهر ۱۳۹۹

قرص گلیپ لس (سیتاگلیپتین)50م گ 30ع

GLIPLESS 50 MG

ماهیت :

وارداتی / داخلی :

نوع کالا :

IRC :

GTIN :