ورود به پرفایل
  • امروز یکشنبه, ۳۰ شهریور ۱۳۹۹

ویال فلورواوراسیل -اینتاس250م0گ/5م.ل1ع

FLUOROURACIL <INTAS> 250MG/5ML VIAL

ماهیت :

وارداتی / داخلی :

نوع کالا :

IRC :

GTIN :