ورود به پرفایل
  • امروز چهارشنبه, ۲ مهر ۱۳۹۹

اسپری مینرین(دسموپرسین)10م ک گ /دوز5 م ل1ع

MINIRIN® 0.1MG/ML 5ML NASAL SPRAY

ماهیت :

وارداتی / داخلی :

نوع کالا :

IRC :

GTIN :