ورود به پرفایل
  • امروز چهارشنبه, ۲ مهر ۱۳۹۹

ویال پاراستامول(استامینوفن)500م گ/50م ل-کابی 1ع

ACETAMINOPHEN INJECTION, SOLUTION INTRAVENOUS 10 mg/1mL 50MIL

ماهیت :

وارداتی / داخلی :

نوع کالا :

IRC :

GTIN :