ورود به پرفایل
  • امروز چهارشنبه, ۹ مهر ۱۳۹۹

شیاف بیزاکودیل 10 م گ- بهسا 10ع

BISACODYL SUPPOSITORY RECTAL 10 mg

ماهیت :

وارداتی / داخلی :

نوع کالا :

IRC :

GTIN :