ورود به پرفایل
  • امروز پنجشنبه, ۱۰ مهر ۱۳۹۹

محلول استنشاقی دائولین (ایپراتروپیوم0.5/سالبوتامول2.5)م گ20ع

SALBUTAMOL/IPRATROPIUM BROMIDE 0.5+2.5MG 2.5ML NEBULISER

ماهیت :

وارداتی / داخلی :

نوع کالا :

IRC :

GTIN :