ورود به پرفایل
  • امروز چهارشنبه, ۲ مهر ۱۳۹۹

پودر استنشاقی پولموتون(بودوزوناید 400/فورمترول 12)م ک گ در دوز 60 دوز1ع

PULMOTON 400/12 MCG/DOSE POWDER, PRE-DISPENSED 60 PUFF

ماهیت :

وارداتی / داخلی :

نوع کالا :

IRC :

GTIN :